فرهاد مجیدی: حاضرم منصورخان را برای درمان به اسپانیا ببرم


طی یکی دو روز گذشته بسیاری از چهره های فوتبال ایران به بیمارستان رفته اند تا از منصور خان عیادت کنند. کار به جایی رسید که دکتر او خواهش کرد کسی به ملاقاتش نرود چراکه تعداد بالای نفراتی که به عیادت او می روند باعث نگرانی پزشکان شده است.اما در این میان فرهاد مجیدی چهره محبوب استقلالی ها در بیمارستان دیده نشد. ظاهرا او خارج از ایران است و به همین دلیل نتوانسته برای عیادت پورحیدری به بیمارستان برود. اما مجیدی برای اینکه نشان دهد به این موضوع بی تفاوت نیست، گفت و گویی با روزنامه خبرورزشی انجام داده و علاقه خود به منصور پورحیدری را نشان داده است. او در این مصاحبه گفت: «حاضرم منصورخان را برای درمان به اسپانیا ببرم.»